Perceptions of Students from Southbound Countries

Read about the perception of students from soutbound countries to share the insight of studying in Taiwan.

Pham Huu Vang/ Taipei Medical University

Nationality : Vietnam
Major : International Ph.D Program in Medicine

 
Taiwan travel - Vang Pham Huu_edi.jpg
 

您 好! I am Pham Huu Vang, from Vietnam. When I came here, my Chinese teacher gave me a Chinese name, call “范有金”. It sounds interesting, right? In Vietnam, I am a General surgeon and a lecturer at University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City. Many people said that a surgeon needs a warm heart and a cool brain that can help him overcome stressful operations. Personally, I think it is true. I always practise to achieve that goal in every operation I have done. However, in out-hospital life, I think I also have a “warm brain” (J). I love photography, hiking and cooking in my free time. The most memorable experience in my youth was the moment I reached a peak of Fansipan that felt like I can overcome difficulties to get wonderful results. My favorite maxim is “Work hard, play hard!”

Xin chào! Tôi tên là Phạm Hữu Vàng. Tôi đến từ Việt Nam. Khi tôi đến Đài Loan, giáo viên tiếng Hoa của tôi đặt cho tôi một cái tên tiếng Hoa là “Fan You Jin”. Nghe thú vị lắm phải không? Ở Việt Nam, tôi là một bác sĩ ngoại khoa và là giảng viên của trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người nói rằng một bác sĩ ngoại khoa cần một trái tim ấm và một cái đầu lạnh để có thể chiến thắng được những áp lực của các ca mổ. Cá nhân tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Tôi luôn cố gắng nổ lực học hỏi để có thể thành công trong những ca phẫu thuật mà tôi tham gia. Tuy nhiên, ngoài thời gian ở bệnh viện, tôi cũng có một cái đầu “ấm áp”. Sở thích của tôi là nhiếp ảnh, leo núi và nấu ăn khi có thời gian rãnh. Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi tôi còn trẻ là khi tôi chạm đến đỉnh của ngọn núi Fansipan. Cảm giác đó giống như bản thân mình gặt hái được thành công sau khi trải qua bao khó khăn, thử thách. Một câu nói mà tôi rất thích là “Làm hết mình và chơi hết sức”.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

I think the most important factor affecting my decision is that Taiwan is a developed, freedom and safe country. Luckily, I had had a chance to visit Taiwan one year before I studied here. From that time, I recognized Taiwan is a peaceful and beautiful nation. When I visited hospitals in Taipei, I found that they were very modern, clean and well-equipped. Almost the advanced technologies in medicine were present in Taiwan hospitals. Besides, Taiwan government and university (TMU) also support me a lot in finance that can help me to follow my program more conveniently. I believed the time studying here will impulse my future career.

(Vietnamese) 

Trong Tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lên quyết định của tôi là vì Đài Loan là một đất nước phát triển, tự do và an toàn. Tôi rất may mắn khi có cơ hội ghé thăm Đài Loan, một năm trước khi tôi đến đây du học. Trong chuyến tham quan đó, tôi nhận ra rằng đài Loan là một quốc gia yên bình và xinh đẹp. Khi tôi tới thăm các bệnh viện tại Đài Bắc, tôi thấy các bệnh viện đều rất hiện đại, sạch đẹp và trang thiết bị vô cùng tối tân. Hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trong y khoa đều có mặt trong các bệnh viện tại Đài Loan. Ngoài ra, Chính phủ Đài Loan và Đại học Y Khoa Đài Bắc (TMU) (nơi tôi theo học) cũng giúp đỡ tôi rất nhiều về tài chính để tôi có thể theo đuổi chương trình học của mình một cách thuận tiện nhất. Tôi tin rằng khoảng thời gian tôi theo học ở nơi đây sẽ là hành trang giúp tôi đạt được thành công trong nghề nghiệp mai sau.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

My current program is International Ph.D. Program in Medicine, Taipei Medical University. Briefly, most of the students have an opportunity to research issues related to Clinical Medicine. Beside classes at school, most of the time I work in a laboratory in Academia Sinica. My project is about colorectal cancer that is also related to my field in Vietnam. The best thing I feel is all my lab-mates supported me a lot and taught me everything I needed. Moreover, I can also spend this time to travel around Taiwan because I know that Taiwan has numerous beautiful landscapes and unique-designed buildings.

(Vietnamese) 

Chương trình tôi đang theo học là chương trình Nghiên Cứu Sinh Y Khoa Quốc Tế tại Đại học Y Khoa Đài Bắc. Nói một cách ngắn gọn, trong chương trình học, các sinh viên đều có cơ hội nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến Y Học lâm sàng. Ngoài các buổi học tại trường, hầu hết thời gian tôi đều ở viện nghiên cứu, thuộc viện nghiên cứu Academia Sinica. Dự án mà tôi nghiên cứu là về ung thư đại trực tràng, một lĩnh vực liên quan đến công việc của tôi tại Việt Nam. Điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận được là những người bạn trong viện, luôn giúp đỡ và chỉ dẫn tôi tất cả mọi thứ mà tôi cần. Ngoài ra, tôi cũng giành thời gian để đi du lịch vòng quanh Đài Loan, vì Đài Loan có rất nhiều danh lam thắng cảnh và những kiến trúc độc nhất.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

I think teachers in Vietnam or Taiwan all have good and broad knowledge. The schools also create good environment for students to develop their knowledge and skills. In Taiwan, I feel some special things that I need to learn. Firstly, there are many courses designed in one semester that may suitable for all the student’s demand. Besides, the number of students in each class are not too many that can promote the quality of the lessons and the interaction between teacher and students. Moreover, the school website is so good, convenient and useful. Most of the information such as courses, announcements, grades, etc. can be searched on the website as well.

(Vietnamese)  

Tôi nghĩ giáo sư ở Việt Nam và Đài Loan đều rất giỏi và có kiến thức rộng. Trường học cũng tạo môi trường tốt cho sinh viên phát triển những kỹ năng và kiến thức. Tại Đài Loan, tôi cảm nhận được có nhiều điều mà tôi cần học tập thêm. Điều đầu tiên là có rất nhiều môn học được thiết kết phù hợp với những nhu cầu khác nhau của tất cả sinh viên. Ngoài ra, số lượng sinh viên ở mỗi lớp học cũng không quá đông. Điều đó đảm bảo chất lượng cho mỗi bài giảng và sự tương tác giữa thầy cô và sinh viên. Hơn thế nữa, trang “web” của trường cũng hoạt động rất tốt, tiện lợi và hữu ích. Mọi thông tin về các khoá học, thông báo, điểm số… đều có thể truy cập trên trang “web” một cách nhanh chóng.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

The most difficulty I had to face with when coming here was the language difference. I felt very difficult to contact the landlords for rent a room because they could not speak English well. I also met difficulties in buying something in traditional markets because of not understanding what they labeled. However, I felt that this is a good time for me to study a new language. I try to learn more Chinese, practice with my local lab-mates. Luckily, I have many friendly Taiwanese friends. They can help me to correct my Chinese sentences and never laugh at me. Therefore, right now, even though my Chinese is still not very good, I feel confident to communicate a little bit Chinese when I meet Taiwanese somewhere.

(Vietnamese)  

Điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt khi đến đây là sự khác biệt về ngôn ngữ. Tôi cảm thấy rất khó để giao tiếp với chủ nhà trọ, vì họ không nói được tiếng Anh tốt. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc mua một số thứ ở các khu chợ truyền thống vì tôi không hiểu những chữ họ viết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt cho tôi học thêm một ngôn ngữ mới. Tôi cố gắng học thêm tiếng Hoa và luyện tập với những người bạn Đài trong viện nghiên cứu. May mắn là tôi có rất nhiều người bạn Đài thân thiện. Họ có thể giúp tôi sửa những câu tiếng Hoa mà tôi nói sai và cũng không bao giờ cười cợt tôi về điều đó. Chính vì thế mà bây giờ, mặc dù tiếng Hoa của tôi chưa quá tốt, nhưng tôi có thể tự tin giao tiếp một chút bằng tiếng Hoa với những người Đài mà tôi gặp.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

I think I should come back Vietnam after I finish the program here. As I said above, I am a lecturer. Therefore, I really want to transmit novel knowledge to my students. I also would like to raise the dream of oversea study to them. Due to my experience, I realized that studying in a new country opened my mind. I can learn new culture, make new friends and know how to adjust a new environment. Moreover, I also want to bring new knowledge I learnt to contribute to my country development. I believe that in the future, I would have many opportunities to come back Taiwan for further study and cooperation.

(Vietnamese)  

Tôi nghĩ rằng tôi nên trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học ở đây. Như tôi đã nói ở trên, tôi là một giảng viên. Chính vì vậy, tôi thật sự muốn truyền đạt những kiến thức mới mà tôi học được cho sinh viên của mình. Đối với những trải nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy học tập tại một đất nước mới đã mở rộng tầm nhìn của mình. Tôi có thể tìm hiểu thêm về văn hoá mới, có thêm nhiều bạn mới và biết được làm sao để thích nghi với môi trường mới. Hơn nữa, tôi cũng muốn mang những kiến thức mà tôi học được đóng góp vào sự phát triển của đất nước tôi. Tôi tin là trong tương lai tôi sẽ còn có nhiều cơ hội quay trở lại Đài Loan để hợp tác và nghiên cứu sâu rộng hơn.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

That is a certain. I think I will get a lot of useful knowledge from my Ph.D. program. I can learn the way to think and work independently. I think it is necessary for me in the future if I need to conduct a research or make a decision. As we know, Taiwan has constructed one of the best health care system in the world. Therefore, combining learning in the hospital, I can also approach advanced methods in surgery that can improve my career. Besides, learning a new language is also an advantage in life. I think this is also a good time for me to practice both English and Chinese.

(Vietnamese)  

Điều đó là hiển nhiên. Tôi cho rằng tôi sẽ học được rất nhiều kiến thức bổ ích từ chương trình nghiên cứu sinh này. Tôi học được cách suy nghĩ và làm việc độc lập. Điều đó thì rất cần thiết cho tôi trong tương lai, khi tôi cần làm nghiên cứu hoặc đưa ra quyết định. Như chúng ta đều biết, Đài Loan xây dựng hệ thống chăm sóc sức khoẻ tốt nhất thế giới. Vì thế, cùng với việc học tại bệnh viện, tôi có thể tiếp cận với nhiều phương pháp phẫu thuật tiên tiến, điều đó giúp ích cho nghề nghiệp của tôi. Bên cạnh đó, học thêm một ngôn ngữ mới cũng là điều hay. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho tôi rèn luyện cả tiếng Anh và tiếng Hoa.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

The most important achievements I have reached after studying in Taiwan are my new Taiwanese friends and invaluable memories. When I have just been here, my Taiwanese lab-mates helped me to find and rent a room. They introduced many beautiful places in Taiwan to me. They also taught me how to do experiments. My new landlord is also a nice guy. He often gives me Taiwanese dishes and shows me how to reach a new place in Taiwan. Besides, travelling in Taiwan is a memorable experience. The public transports are very convenient that can help me to reach everywhere I want. The landscapes here are harmonious with the environment and nature. I think I can not forget experiences when I live in Taiwan.

(Vietnamese)  

Những thành quả quan trọng mà tôi có được khi học tập tại Đài Loan là những người bạn Đài mới và những kỷ niệm vô giá. Khi tôi vừa mới đến đây, những người bạn Đài trong viện của tôi đã giúp tôi tìm và thuê phòng trọ. Họ giới thiệu nhiều danh lam thắng cảnh ở Đài Loan cho tôi biết. Họ cũng chỉ cho tôi biết thực hiện một thí nghiệm là như thế nào. Ông chủ nhà trọ nơi tôi ở là một người rất tốt bụng. Ông ấy thường mời tôi ăn những món Đài Loan và chỉ tôi những địa điểm mới để tham quan. Bên cạnh đó, du lịch tại Đài Loan cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Giao thông công cộng thì rất thuận tiện, nó có thể đưa tôi đến bất cứ đâu mà tôi muốn. Phong cảnh ở đây thì hài hoà giữa môi trường và thiên nhiên. Tôi nghĩ tôi không thể nào quên được những trải nghiệm khi tôi sống tại Đài Loan.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

I think most of the people have found out numerous information before they made decision to study abroad. If I had a chance to tell them what I felt during this time, I just would like to share something: “Hi guys. If you are still hesitating which country is a good choice for your oversea studying, I have a suggestion for you. Please visit Taiwan once before your decision! I am certain that you will feel different from other Chinese-speaking countries. You will feel an active country but not noisy, friendly and helpful citizens as well as a harmony of artificial and natural landscapes. Moreover, Taiwan government also care about researches in numerous fields that makes you much easier to find the place for doing your research. Personally, I think studying in Taiwan may bring you good chances in your future career.”

(Vietnamese)  

Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều có thể tìm thấy rất nhiều thông tin trước khi họ quyết định lên đường du học. Nếu tôi có được cơ hội để nói cho họ biết những điều mà tôi đã trải nghiệm trong suốt thời gian qua, tôi sẽ chỉ muốn nói rằng: “Chào các bạn, nếu các bạn còn đang do dự nên chọn đất nước nào để du học, tôi có một đề nghị cho bạn. Hãy đến thăm Đài Loan một lần trước khi các bạn quyết định! Tôi cam đoan rằng bạn sẽ có cảm nhận khác về đất nước nói tiếng Hoa này. Các bạn sẽ thấy một đất nước năng động nhưng không ồn ào, người dân thân thiện và mến khách, cũng như phong cảnh hài hoà giữa nhân tạo và thiên nhiên. Hơn thế nữa, chính phủ Đài Loan cũng quan tâm đến nghiên cứu trên rất nhiều lĩnh vực, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một lĩnh vực phù hợp để học tập. Các nhân tôi nghĩ rằng học tập tại Đài Loan sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội cho nghề nghiêp tương lai.