新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Doan Thi Nguyet Anh/ National Chung Cheng University

From : Vietnam
Major : Global Finance

 
NA-03 - Anh Nguyệt.jpg

 

My name is Doan Thi Nguyet Anh and my friend also call me 月英. I was born in 1994, in Haiphong- a beautiful beach city of Vietnam. In 2016, I hold a Bachelor of Business English in Vietnam Commercial University and since 2018 I start studying Master in Global Finance at National Chung Cheng University. I am quite introvert person and enjoy stay alone. Therefore, by meeting new friends of diverse cultures, I could enhance the experiences and that will help me to grow my social skills. Otherwise, 2020 could be my last year in Taiwan, so I am using every single moment to enjoy it now.

Tôi tên là Đoàn Thị Nguyệt Anh và mọi người thường gọi tôi là月英. Tôi sinh năm 1994 tại thành phố cảng xinh đẹp - Hải Phòng. Năm 2016 tôi tốt nghiệp cử nhân ngành “Tiếng Anh Thương Mại” tại trường Đại học Thương Mại Việt Nam. Tôi bắt đầu học ngành Thạc sĩ Quốc tế về Tài chính Toàn cầu tại trường Đại học Quốc gia Chung Cheng năm 2018. Tôi là một người khá nội tâm và thích ở một mình. Vì vậy, thông qua gặp gỡ kết bạn từ nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi có thể trau dồi kinh nghiệm và nâng cao các kĩ năng xã hội của mình. Năm 2020 có thể là năm cuối cùng tôi ở Đài Loan nên tôi đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ ở đây.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

There are many reasons why I chose Taiwan not others countries. When I were a child, I often watched Taiwan’s dramas and shows in Netflix. There is beautiful and interesting place called Taiwan where I never knew before. At that time, I told to myself that let come and explore Taiwan one day. After graduating, I have worked as an import-export staff in Taiwan company for two years. Reading the books, watching the news, analyzing and observing Taiwanese around me, I myself really impressed by them. They have proved themselves to be dedicated to their work and with true efforts to success. If I keep working like that will my future 30 years be so boring? I, a 24 years old girl accept the challenge and decide to go to Taiwan to fulfil my dream.

Besides, the quality of education of Taiwan is better than Vietnam. There are 5 universities of Taiwan in top 100 global university ranking. The universities in Taiwan also supply the international student with variety of scholarship. Taiwan’s diverse cultural norms and values, the famous gentle hospitality of its people are the factors that grasp my attention. There are many international students in Taiwan so I can improve both Chinese and English if I study there. In addition, the culture and living cost are not too different compared to Vietnam. Taiwan’s weather is the same as Vietnam which makes me feel Taiwan as my second homeland. My family also fully supports my decision for my upper graduate studies. All these reasons put together make Taiwan become an ideal place for me to study my Master degree. I am highly satisfied with the decision that I have taken.

(Vietnamese) 

Có nhiều lý do tại sao tôi chọn Đài Loan mà không phải quốc gia nào khác. Khi còn nhỏ tôi thường xem phim truyền hình và chương trình của Đài Loan trên Netflix. Có một đất nước thú vị và xinh đẹp mà tôi chưa biết đến trước đây. Tại thời điểm đó, tôi tự nói với bản thân mình hãy đến và khám phá Đài Loan trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm xuất nhập khẩu cho một công ty Đài Loan trong hai năm. Đọc sách, xem tin tức, quan sát và phân tích những người Đài Loan xung quanh tôi, tôi thấy rất ấn tượng bởi họ. Họ chứng minh mình là những người cần mẫn và cố gắng trong công việc. Tôi nghĩ nếu tôi cứ tiếp tục làm việc như vậy trong 30 năm, liệu có nhàm chán không? Tôi một cô gái 24 tuổi muốn thử thách bản thân và đã quyết định đến Đài Loan để hoàn thành ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục của Đài Loan tốt hơn Việt Nam, có đến 5 trường đại học của Đài Loan thuộc top 100 xếp hạng các trường đại học toàn cầu. Trường đại học ở Đài Loan cũng cung cấp đa dạng các loại học bổng cho sinh viên. Tôi đã bị thu hút bởi sự đa dạng trong văn hóa và hiếu khách của người Đài Loan. Đài Loan cũng có nhiều sinh viên quốc tế vì vậy tôi có thể cải thiện khả năng tiếng Anh và tiếng Trung của mình. Hơn nữa văn hóa và chi phí sinh hoạt cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Thời tiết Đài Loan thì giống như thời tiết Việt Nam, điều đó khiến tôi cảm thấy Đài Loan như quê hương thứ hai của mình. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ quyết định học cao hơn của tôi. Tất cả nhưng điều nêu trên đã trở thành lý do tôi đến Đài Loan học thạc sĩ. Tôi cũng rất hài lòng với quyết định của mình.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

My program is International Master in Global Finance of College of Management - National Chung Cheng University. It mainly focuses on the practical application of financial, accounting, economic theories on global financial markets. The main goal of this program is to cultivate financial sectors with global perspectives and deeply understand the operation of global financial markets. I studied Financial management, the Management of Financial Holding Company and Financial Risk, Financial

Market and Institution and Investment Analysis, Enterprise Evaluations Analysis and Chinese courses. All of courses are English taught except Chinese course. I really enjoy the international cultural programs and study in an international culture environment at my university. It opens new opportunities for me to get to know other countries and make more friends. Our university has diverse activities for students and through these activities I explore more not only other persons but myself. For me, If I can learn a new thing, whatever it is, it will support me in the future work.

(Vietnamese) 

Chương trình của tôi là Thạc sĩ Quốc tế về Tài chính Toàn cầu của khoa quản lý - Đại học Quốc gia Chung Cheng. Chương trình học tập trung vào áp dụng các định luật tài chính, kế toán và kinh tế vào thị trường tài chính toàn cầu. Mục đích chính là chú trọng nghiên cứu các khía cạnh của tài chính và hiểu sâu hơn về sự vận hành của hệ thống tài chính toàn cầu. Tôi đã học các học phần như Quản trị tài chính, Quản lý công ty tài chính và rủi ro tài chính, Tài chính , Thị trường tài chính và tổ chức và đầu tư; Định giá doanh nghiệp và các khóa học tiếng trung. Tất cả các khóa học đều được dạy bằng tiếng Anh trừ khóa học tiếng Trung. Tôi thực sự thích các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế và học tập trong môi trường đa văn hóa tại trường đại học của mình. Nó mở ra những cơ hội mới để tôi làm quen với các quốc gia khác và kết bạn nhiều hơn. Trường đại học của chúng tôi có các hoạt động đa dạng cho sinh viên và thông qua các hoạt động này, tôi khám phá nhiều hơn, không chỉ về những người khác mà cả bản thân tôi. Đối với tôi, nếu tôi có thể học được một điều mới, bất kể đó là gì, nó sẽ hỗ trợ tôi trong công việc tương lai.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Studying conditions is one of the most important factors that I take into consideration when I chose Taiwan to study and National Chung Cheng University as well as Taiwan does not make me feel disappointed. When I arrived university, I really impressed with school campus and facilities. I am fascinated by our university library. It is more modern than library in my old school and is equipped with a variety of books, newly computers and includes cinema, language center, self-learning rooms, discussion rooms…. Nevertheless, the exhibition room often has activities for both inside and outside students to take part in so it will always be the ideal destination for me. Second place that I really love in our university is health center. You can train yourself become a model just by attending our school gym center. Basketball, badminton, tennis, squash, swimming pool are available for you most of all time to play and it is free for all of students. Our university campus is the place that filmed “Meteor garden” Taiwan version. Therefore, you can find the famous place at my university and experience yourself are the drama characters. The professors can smoothly deliver not only theory but realistic knowledge to us. Otherwise, each room is provided with project, air condition, computer… thus, it creates a nice place for us to study. Until now, I am very satisfied with our university.

My university in Vietnam does not well-equipped as my present university but they make a lot of effort to improve it now. Others Vietnam universities are trying to cut the gap and create a better studying environment for both local and international students. For the same aim that train students to become better. I think both Taiwan and Vietnam will finish it by their own ways.

(Vietnamese)  

Điều kiện học tập là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà tôi cân nhắc khi tôi chọn Đài Loan và Đại học Quốc gia Chung Cheng cũng như Đài Loan không làm tôi cảm thấy thất vọng. Khi tôi đến trường, tôi thực sự ấn tượng với khuôn viên và cơ sở vật chất của trường. Tôi bị cuốn hút bởi thư viện của trường. Nó hiện đại hơn thư viện ở trường cũ của tôi và được trang bị nhiều loại sách, máy tính mới và bao gồm rạp chiếu phim, trung tâm ngôn ngữ, phòng tự học, phòng thảo luận. Trên hết, phòng triển lãm thường có các hoạt động cho cả sinh viên trong và ngoài trường tham gia nên đó luôn là điểm đến lý tưởng của tôi. Vị trí thứ hai mà tôi thực sự yêu thích ở trường đại học tôi là trung tâm sức khỏe. Bạn có thể rèn luyện bản thân trở thành người mẫu chỉ bằng cách tham dự trung tâm thể dục của trường. Bạn có thể chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, cầu lông, quần vợt, bóng quần, bể bơi... hầu như mọi lúc và miễn phí. Khuôn viên trường đại học của chúng tôi là nơi quay phim “Vườn sao băng” phiên bản Đài Loan. Do đó, bạn có thể tìm thấy địa điểm nổi tiếng tại trường đại học của tôi và tự mình trải nghiệm là những nhân vật trong phim.Các giáo sư có thể cung cấp trơn tru không chỉ lý thuyết mà kiến thức thực tế cho chúng tôi. Mặt khác, mỗi phòng học đều được cung cấp máy chiếu, điều hòa, máy tính, do đó, nó tạo ra một nơi hoàn hảo để chúng tôi học tập. Cho đến bây giờ, tôi rất hài lòng với trường đại học của mình.

Trường đại học của tôi ở Việt Nam không được trang bị tốt như trường đại học hiện tại của tôi nhưng hiện nay họ nỗ lực rất nhiều để cải thiện nó. Các trường đại học Việt Nam đang cố gắng thu hẹp khoảng cách và tạo môi trường học tập tốt hơn cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Với mục đích là đào tạo sinh viên trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ cả Đài Loan và Việt Nam sẽ hoàn thành nó bằng cách riêng của họ.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

My background major is Business English but for master degree I want to challenge myself in the new major - finance. My undergraduate transcript was not too excellent. At that time, it was hard for me to find a suitable university that accept and provide me a scholarship. Otherwise, I still went to work so I do not have enough time to do the paper works for applications. The information about Taiwan university almost came from internet. I try to find as much information as I can through the social network and my friends. As the person never went to abroad before, I feel extremely pressured. I also ask myself If I was accepted, how my life in university will be. I already stop for two years, will it hard to start again. Living in other country do not have anyone accompany, will I can overcome all of it. Making a lot of efforts, I am confident that I could go through the challenges. Then, step by step I solve all the problems. Writing a study plan that can show my desire to study in Taiwan. Spending time to improve Chinese and English skill to make language not become my barrier. Well-prepared for all the cases that can happen even I was accepted or denied.

(Vietnamese)  

Chuyên ngành trước của tôi là Tiếng anh Thương mại nhưng đối với bằng thạc sĩ, tôi muốn thử thách bản thân trong chuyên ngành mới - tài chính. Bảng điểm đại học của tôi không quá xuất sắc. Vào thời điểm đó, thật khó để tôi tìm được một trường đại học phù hợp, chấp nhận và cấp học bổng cho tôi. Mặt khác, tôi vẫn đi làm nên tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị giấy tờ cho việc ứng tuyển. Các thông tin về trường đại học Đài Loan gần như đến từ internet. Tôi cố gắng tìm kiếm nhiều thông tin nhất có thể thông qua mạng xã hội và bạn bè của tôi. Là người chưa bao giờ ra nước ngoài trước đây, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi cũng tự hỏi mình nếu tôi được chấp nhận, cuộc sống của tôi ở trường đại học sẽ thế nào. Tôi đã dừng lại hai năm có khó để bắt đầu lại không? Sống ở nước khác không có ai đi cùng, liệu tôi sẽ vượt qua tất cả? Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi tự tin rằng mình có thể vượt qua các thử thách. Sau đó, tôi từng bước từng bước giải quyết tất cả các vấn đề. Viết một kế hoạch học tập có thể cho thấy mong muốn của tôi về việc học tập tại Đài Loan, dành thời gian để cải thiện kỹ năng tiếng Trung và tiếng Anh để biến ngôn ngữ không trở thành rào cản của tôi. Chuẩn bị tốt cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra ngay cả khi tôi được chấp nhận hoặc từ chối.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

After I have finished my studies in Taiwan, I will try to find a Taiwan company that has branches in Vietnam. Therefore, I could work in the international environment and apply all what I have learn. Using both Chinese and English Vietnamese and technical knowledge also. As a young person, I had better try more to gain valuable experiences, walking out the theory and practice what I have learned to real life.

Taiwan is the worth living country to me. Within 2 years living in Taiwan, I get to know many beautiful things but I also have my own family in Vietnam. Choosing is hard to me. However, I will dare myself to accept all the challenges and the circumstances. For me, how I can contribute to both Vietnam and Taiwan is more important than I will stay in Taiwan or not. The technology is much more development now, wherever I stay, I think I can find the way to develop that place.

(Vietnamese)  

Sau khi tôi học xong ở Đài Loan, tôi sẽ cố gắng tìm một công ty Đài Loan có chi nhánh tại Việt Nam. Do đó, tôi có thể làm việc trong môi trường quốc tế và áp dụng tất cả những gì tôi đã học. Đồng thời sử dụng cả tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt và kiến thức ngành mà tôi đã học. Là một người trẻ, tôi nên cố gắng nhiều hơn để có được những kinh nghiệm quý giá, bước ra khỏi lý thuyết và đi vào thực tiễn áp dụng những gì tôi đã được học vào cuộc sống.

Đài Loan là đất nước đáng sống với tôi. Trong vòng 2 năm sống ở Đài Loan, tôi đã biết nhiều điều tốt đẹp nhưng tôi cũng có gia đình riêng ở Việt Nam. Lựa chọn là khó khăn với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ chấp nhận mọi thử thách và hoàn cảnh. Đối với tôi, làm thế nào tôi có thể đóng góp cho cả Việt Nam và Đài Loan quan trọng hơn là tôi sẽ ở lại Đài Loan hay không. Bây giờ công nghệ phát triển hơn nhiều, bất cứ nơi nào tôi ở, tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm ra cách để phát triển nơi đó.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

Studying in Taiwan definitely benefit my future career. With the technical knowledge that I have earned, my future road seems more positive. To make my job easier, I think technical knowledge and language are the crucial factors. To work in the international environment, it is required me with communication skills. At least, I can address my idea and communicate with the co-workers, managers. Besides, two years’ experiences studying in Taiwan will help me fulfill employer’s requirements. All of the courses in my degree are taught in English. Besides, I have friendly Taiwanese friends and Chinese teacher so I am confident that my Chinese skills can be improved. These things absolutely help me in my future career.

(Vietnamese)  

Học tập tại Đài Loan chắc chắn có lợi cho sự nghiệp tương lai của tôi. Với kiến thức ngành mà tôi đã học được, con đường tương lai của tôi có vẻ tích cực hơn. Để làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn, tôi nghĩ kiến thức ngành và ngôn ngữ là những yếu tố quan trọng. Làm việc trong môi trường quốc tế, đòi hỏi tôi phải có kỹ năng giao tiếp. Ít nhất, tôi có thể giải quyết ý tưởng của mình và giao tiếp với đồng nghiệp, quản lý. Bên cạnh đó, hai năm kinh nghiệm học tập tại Đài Loan sẽ giúp tôi thực hiện các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tất cả các khóa học của tôi được dạy bằng tiếng Anh. Tôi cũng có những người bạn Đài Loan thân thiện và giáo viên tiếng Trung nên tôi tự tin rằng kỹ năng tiếng Trung của mình có thể được cải thiện. Tất cả những điều này hoàn toàn sẽ giúp ích cho sự nghiệp tương lai của tôi.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

My purposes of studying in Taiwan are learning new knowledge and chasing my dream. For the learning, I want to improve my Chinese and English skills and adopt to international environment. We all know that Chinese and English are the languages that are used popularly in worldwide. If you know Chinese and English, it will easier for you to do everything. Besides, I push myself to learn new knowledge in finance. It creates a chance for me to access a new page of awareness. In addition, it is more wonderful when I can learn it in another language not my mother tongue. In two years in Taiwan, I make use of my studying environment then both of my English and my Chinese skill are improved.

Why my second aim is chasing my dream? After working 2 years, I figure out that I need to learn more. What I have learned before is not enough. I can do a lot of things but everything is just an average level. I am rather good at a specific sector than normal in every sectors. Besides, I am stressed with my work. At that time, I think I should do something else rather than being tired with everything I do in daily life. After arriving Taiwan, I calm down myself and it has given me a chance to solve the problems that bother me before. I also make new friends and experience the beautiful things that I have not had before. These things are the major achievements I got until now.

(Vietnamese)  

Mục đích chính của tôi khi học ở Đài Loan là mở mang kiến thức và theo duổi giấc mơ. Về việc học tối muốn phát triển cả kỹ năng tiếng Anh và tiếng Trung của mình để có thể hòa nhập vào môi trường quốc tế. Chúng ta đều biết tiếng Anh và tiếng Trung là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến toàn cầu. Nếu bạn biết tiếng Anh và tiếng Trung làm mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Thêm vào đó, tôi cũng tự thúc đẩy bản thân mình học thêm kiến thức về tài chính. Điều này tạo cơ hội để tôi tiếp cận với những kiến thức mới. Thêm vào đó, thật tuyệt vời nếu tôi có thể học thêm một ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ. Trong hai năm ở Đài Loan, tôi sẽ tận dụng môi trường học tập để cải thiện cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Tại sao lý do thứ hai là theo đuổi giấc mơ? Sau hai năm làm việc, tôi nhận ra rằng tôi cần học thêm nữa, những điều tôi học trước đây là không đủ. Tôi có thể làm rất nhiều thứ nhưng mọi thứ chỉ ở mức trung bình. Tôi thà rằng giỏi ở một lĩnh vực hơn là bình thường ở mọi lĩnh vực. Tôi từng bị căng thẳng với công việc của mình. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ mình có thể làm gì đó thay vì mệt mỏi với mọi thứ trong cuộc sống. Sau khi đến Đài Loan, tôi tĩnh tâm và những vấn đề bận tâm trước kia được hóa giải. Tôi cũng có những bạn mới, những trải nghiệm, những điều tốt đẹp mà trước kia tôi không có. Những điều này là những thành công mà tôi nhận được cho đến lúc này.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

Taiwan continuously develops nowadays. If you want to challenge yourself with the multi- cultural environment, learning a new language (not only Chinese and English but Vietnamese, Indonesian, India, Thailand…), enjoying the safety, affordable cost of living and great mode of transportation, I believe that choosing Taiwan will not be the regretted decision. Staying in Taiwan, I let myself experience both modern and traditional sides. Taiwan has Taipei which has hustle and bustle life but it also has Hualien with breath taking landscape or Tainan - ancient city… Living in Taiwan never stop making you surprised by the beautiful side of each region. I will spend more time to explore it and Taiwan actually becomes “Chicken for my soul”. There are lots of things to talk about Taiwan which cannot finish with a couple of papers. Therefore, I do hope that not me but other can come and let yourself enjoy this.

(Vietnamese)  

Ngày nay, Đài Loan vẫn đang tiếp tục phát triển. Nếu bạn muốn thử thách bản thân trong môi trường đa văn hóa, học ngôn ngữ khác( không chỉ tiếng Trung, tiếng Anh mà còn tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan…) tận hưởng sự an toàn, chi phí sinh hoạt hợp lý và phương tiện giao thông hiện đại, tôi tin bạn sẽ không hối hận nếu chọn Đài Loan. Sống tại Đài Loan giúp tôi thể nghiệm đươc cả mặt hiện đại và truyền thống. Nếu Đài Bắc là nơi có cuốc sống xô bồ thì Hoa Liên lại nổi tiếng với những cảnh đẹp nín thở, hay cổ trấn - Đài Nam. Có rất nhiều điều để nói về Đài Loan không thể diễn tả hết vì vậy tôi hy vọng rằng không chỉ tôi mà bạn có thể đến Đài Loan để trải nghiệm những điều đó.