新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Tran Thi Linh Chi/ National Central University

From : Vietnam
Major : Graduatie Institute of Hydrological and Oceanic Sciences

 
20190813_182042 - Linh Chi Trần.jpg 

My name is Tran Thi Linh Chi, I am 24 years old and I have been in Taiwan for over one year for studying master degree at Graduate Instituted of Hydrological and Oceanic Sciences, National Central University. For the origin, I am Vietnamese, and my hometown is Ho Chi Minh City, which is the biggest economic city of Vietnam. I graduated from Ho Chi Minh City University of Sciences – Vietnam National University, and my major was Environmental Science. That major was chosen based on my ambition of contributing to the improvement of the coastal erosion and marine debris issues, those are seriously happening to the South of my country. Remarkably, that dream is also one of the key factors that motivated me to choose Taiwan as a place of study abroad for master degree, or even higher.

Forming international relationships is one of my interests during my university. Therefore, I did take part in some related activities, particularly the international collaboration research occurred every summer vacation of my bachelor faculty. Throughout those, I realized that Taiwan is the country which fit my studying higher.

Tên tôi là Trần Thị Linh Chi, năm nay tôi 24 tuổi và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ tại Viện Khoa Học Thủy Văn và Đại Dương tại Trường Đại Học Quốc Gia Trung Ương Đài Loan được hơn một năm rồi. Tôi đến từ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là quê hương của tôi và cũng là một trong những thành phố hàng đầu tại Việt Nam. Tôi tốt nghiệp từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành khoa học môi trường. Chuyên ngành này được tôi lựa chọn dựa trên khát khao đóng góp một phần công sức của mình trong việc cải thiện vấn đề xói mòn bờ biển và vấn nạn rác thải bãi biển, đây cũng là hai vấn đề đang có tác động đáng kể tại miền Nam đất nước tôi. Đáng chú ý, ước mơ đó cũng là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy tôi trong việc chọn Đài Loan làm quốc gia để tôi du học cho hệ thạc sĩ, hoặc thậm chí là cao hơn.

Mở rộng quan hệ quốc tế cũng là một trong những điều yêu thích của tôi trong suốt thời đại học. Do đó, tôi từng tham gia một số hoạt động liên quan đến việc này, đặc biệt là chương trình nghiên cứu hợp tác quốc tế xảy ra vào mỗi kỳ nghỉ hè khoa tôi. Và cũng từ những hoạt động đó, tôi nhận tôi nhận ra rằng Đài Loan là quốc gia phù hợp với mong muốn học cao hơn của mình.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

As the period of my study abroad searching, Taiwan caught most of my attention due to not only the evolve of coastal science but also the absorbing culture.

I lay claim myself to the title of a deep understanding of coastal science and interestingly, Taiwan is well known for this field of education. Taiwan has many conditions for facilitating this study in terms of natural status, for instance, strong wind, high tidal range, monsoon, typhoons, and so on. Based on those favorabilities, there is such a high quantity of Taiwanese researchers’ journals such as Zhi-Cheng Huang (2018), Tso-Ren Wu (2005), Lie-Yauw Oey (2017), etc. have made an essential contribution for coping with problems of marine environment, especially marine erosion, landslide, and Monson.

I did have a good opportunity of accidentally reading the paper of the Taiwanese professor Zhi-Cheng Huang (2009) about turbulent and energy dissipation, and it attracted me a lot. By coincidence, I was interviewed by that professor and more aspired to be his student. Fortunately, I was chosen me as his master student!

The culture is another reason that influenced my decision to choose Taiwan as a place to study abroad. When choosing, I thought it had some similarities with my culture so the probability of cultural shock for me would be lower, and that thought was accurate. Besides, Taiwanese culture also has famous unique features and the one which I concentrate the most is the personality of the people. Indeed, my roommates and co-workers in my lab are very kind, they teach me Chinese and help me integrate into life faster.

For all of the above reasons, I am fully confident to say that choosing Taiwan as the country of study master abroad is absolutely correct.

(Vietnamese) 

Trong quá trình tìm hiểu thông tin du học của mình, Đài Loan là quốc gia khiến tôi chú ý không chỉ bởi sự phát triển của ngành khoa học đới bờ mà còn bởi sự tương đồng về văn hóa.

Tôi luôn khao khát được có kiến thức sâu rộng hơn về khoa học đới bờ và thật trùng hợp, Đài Loan chính là quốc gia rất nổi tiếng về ngành khoa học này. Không chỉ thế, đây cũng là đất nước có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển mảng nghiên cứu này, ví dụ như gió cường độ cao, biên độ thủy triều lớn, gió mùa, bão và một số yếu tố khác. Dựa trên những ưu điểm tự nhiên đó, rất nhiều bài báo khoa học đã được các nhà nghiên cứu người Đài Loan thực hiện và công bố, ví dụ như Zhi-Cheng Huang (2018), Tso-Ren Wu (2005), Lie-Yauw Oey (2017), … gợi mở ra nhiều ý tưởng sáng giá trong việc đối phó với những vấn đề của môi trường đới bờ, đặc biệt là xói mòn bờ biển, trượt đất và gió mùa.

Tôi từng vô tình đọc được một bài báo cáo được công bố năm 2018 của giáo sư người Đài Loan Zhi-Cheng Huang về dòng chảy rối và năng lượng phân tán, và tôi đã rất ấn tượng về những kết luận trong đó. Càng trùng hợp hơn, tôi được chính giáo sư Huang phỏng vấn và vào lúc đố, tôi khát khao được trở thành học trò của thầy. Cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với tôi, thầy đã chọn tôi trở thành sinh viên do thầy hướng dẫn cao học.

Văn hóa cũng là một lý do nữa khiến tôi chọn Đài Loan để du học. Khi tôi cân nhắc, tôi thấy rằng văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam – Đài Loan có những sự tương đồng và điều đó có thể giúp cho tôi giảm đi phần nào vấn đề sốc văn hóa, và suy nghĩ đó thật sự đúng qua những trải nghiệm của tôi tại đất nước này. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng có những bản sắc văn hóa nổi tiếng mà một trong số đó khiến tôi lưu tâm chính là tính cách của con người tại đây. Thật vậy, những người bạn cùng phòng của tôi cũng như đồng nghiệp của tôi tại phòng nghiên cứu đều rất tử tế, họ là những người thầy sẵn lòng dạy tiếng Trung cho tôi và đã giúp tôi hòa nhập vào cuộc sống mới nhanh hơn.

Với tất cả những lý do đó, tôi hoàn toàn tự tin để nói rằng, việc tôi chọn lựa học cao học tại Đài Loan là một quyết định hoàn toàn chính xác.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

My main research is primarily focused on estimating the distribution of marine debris along the Taoyuan beaches including Dayuan, Guanyin and Xiwu. In order to do it effectively, I need to first make sure my tools are all good. I have had some courses about hydro-dynamic, environmental turbulence, atmospheric and oceanic progresses, and analysis of the data by two main computer programs consisting of MATLAB and ArcGIS.

The course in which I am most interested is “Special topics of environmental turbulence”. It is taught by my super advisor, professor Huang. That subject opens up various ideas about the relationship of ocean waves, wind waves, turbulences, and the distribution of beach litter. Thanks to his elaborate lesson design, I can take my orientation further.

(Vietnamese) 

Nghiên cứu chính của tôi chủ yếu hướng về việc ước tính sự phân bố rác thải bãi biển dọc theo bờ biển Đào Viên bao gồm Đại Viên (大園), Quan Âm (觀音) và Tân Ốc (新屋). Để nghiên cứu hiệu quả, điều trước hết tôi cần làm là đảm bảo tất cả các kĩ năng của tôi đều tốt. Tôi đang học một số khóa học về thủy động lực học, môi trường dòng chảy xoáy, các quá trình khí quyển và đại dương, và phân tích số liệu bằng hai phần mềm là MATLAB và ArcGIS.

Khóa học mà tôi thấy hào hứng nhất là “Các nghiên cứu chính về môi trường dòng chảy xoáy”. Môn này do chính giáo sư hướng dẫn, giáo sư Hoàng, dạy cho tôi. Môn học này gợi mở ra rất nhiều quan điểm nghiên cứu về mối quan hệ giữa sóng biển, gió, dòng chảy xoáy và sự phân bố của rác thải trên bãi biển. Nhờ việc thầy thiết kế bài giảng kĩ lưỡng mà tôi có thể nắm bắt nhanh chóng và đưa ra những định hướng nghiên cứu xa hơn.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Every country has its advantage in educational methodology. Three aspects that stand out in my critique include research equipment, courses and learning ways.

It is hard to deny that most of the research devices in my recent university, especially in my laboratory, are newfangled and abundant. The research procedures are streamlined, and the results are gotten faster.  According to that reason, I can save time for other activities most of which is achieving some other parts of research and improving my Chinese. In contrast, the research equipment in my bachelor's university is neither advanced nor many. In order to overcome this limitation, students have to do more steps, understand deeply every of them, be careful and very active in every situation. I even did learn by heart some parts of the procedure in order to descent wasting time! Interestingly, I still exactly remember that knowledge up to now and maybe, to the end of my life, who knows!

The second difference is the courses which students have to study in the two countries. I had to study many subjects in abundant fields related to my major when I was an undergraduate. That means I was fully trained during university time in order to have everywhere apart. In Taiwan, however, I just have to take some center courses directly linked to my main research and I have to be more flexible in case I want to learn widely. Therefore, I can concentrate on my inquiry and have achieved some initial small success.

Learning in class is another impressive point. My classroom had such a huge amount of chairs, tables, and students as well in my bachelor university. It was usually over 50 students per class and even over 100 in some classes. Each course had its own rules but most of them were quietly listening to professor, working in study groups and make presentations every week. In Taiwan, to be honest, I was actually surprised at the first time when I saw my classmate interrupting the professor and asking him some questions in the lecture. This learning style makes me feel comfortable in studying and interacting with instructors.

(Vietnamese)  

Mỗi quốc gia có một thế mạnh riêng trong phương pháp giảng dạy. Ba yếu tố tôi sẽ trình bày trong nhận xét của mình gồm thiết bị nghiên cứu, các khóa học và cách học.

Khó có thể phủ nhận rằng hầu hết các trang thiết bị tại trường của tôi hiện nay, đặc biệt là trong phòng nghiên cứu của tôi, đều tân tiến và phong phú. Nhờ vậy mà các quy trình nghiên cứu được sắp xếp trơn tru và kết quả cũng nhận được nhanh hơn. Bởi thế, tôi có thể dành thời gian cho các hoạt động khác, chủ yếu là làm một số công tác nghiên cứu khác và cải thiện tiếng Trung. Ngược lại, thiết bị nghiên cứu trong trường đại học của tôi tại Việt Nam không tiên tiến và số lượng cũng không nhiều. Trước những hạn chế đố, sinh viên phải thực hiện nhiều bước hơn, hiểu sâu sắc từng bước làm, phải cẩn thận và chủ động trong mọi tình huống. Thậm chí, hồi ấy tôi đã từng học thuộc lòng một số phần trong quy trình thực hiện để tiết kiệm thời gian! Thật thú vị là tôi vẫn còn nhớ chính xác những kiến thức đó đến tận bây giờ, mà có khi là đến tận cuối đời, biết đâu được!

Sự khác biệt thứ hai là các khóa học mà sinh viên phải học tại hai quốc gia. Tôi đã phải học nhiều môn học trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến chuyên ngành của mình khi tôi còn là sinh viên. Điều đó có nghĩa là trong thời đại học, tôi đã được đào tạo toàn diện để có thể mở rộng nhiều hướng trong tương lai. Trái lại, tại Đài Loan, tôi chỉ buộc phải học một số môn tập trung trực tiếp đến công tác nghiên cứu chính và tôi phải linh hoạt hơn trong trường hợp muốn phát triển thêm kiến thức. Vì thế, tôi có thể đặt trọng tâm vào ngành học mà mình đang theo đuổi và đã có một số thành công bước đầu.

Việc học trong lớp cũng có một số điểm đáng chú ý. Thời đại học, tôi được học trong giảng đường rộng lớn với số lượng bàn, ghế và sinh viên rất đông, thường là hơn 50 sinh viên viên mỗi lớp học và thậm chí có những lớp lên đến 100 sinh viên. Mỗi lớp học có những nội quy riêng nhưng phần lớn là giữ trật tự, yên lặng lắng nghe giáo sư, làm việc trong các nhóm học tập và có các bài thuyết trình hằng tuần. Còn ở Đài Loan, thành thực mà nói, tôi đã cực kì bất ngờ trong ngày đầu tiên đến lớp khi tôi thấy bạn cùng lớp của tôi cắt ngang lời giảng viên và đặt một số câu hỏi. Cách học này giúp tôi cảm thấy khá thoải mái khi học và tương tác với giáo viên hướng dẫn.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

There are almost no serious challenges for me in applying to study in Taiwan, except for the deadline. However, it was a truly challenging ordeal.

Because my university was the last stop in my country that the interview occurred before the group of Taiwanese professors travel back, the period of time since I knew the acceptance result to the last time of the application process was definitely limited. Further note, I had a career after receiving bachelor certification. Remarkably, I received the acceptance while I was taking part in the most crucial event of that company, and I realized fast that the due day of the application was the exact date of that event, everything was so hurried!

In order to be in time, I spent all the first night to figure out how the procedures would be and what documents I should cover. The next morning, I made a request for two workdays off and then made a direct phone call to my present university, and Taipei Economic and Cultural Office on noontime to make clear some questions about the process. I immediately did some online parts and made a check-list on that night, and hurriedly proceeded other steps on the next day. Finally, I achieved completely the procedure on time thanks to the timely preparation.

(Vietnamese)  

Hầu như không có những trở ngại lớn nào đối với tôi trong việc đăng ký du học tại Đài Loan, chỉ ngoại trừ thời hạn. Nhưng đó thật sự là một thách thức.

Bởi trường tôi thời đại học là điểm diễn ra phỏng vấn cuối cùng trong đất nước tôi trước khi nhóm giáo sư Đài Loan trở về nước nên thời gian từ khi tôi biết kết quả trúng tuyển cho đến hạn chót của quá trình hoàn tất thủ tục là đặc biệt ngắn. Thêm vào đó, tôi lúc ấy đã có một công việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học rồi. Càng đáng chú ý hơn, tôi nhận được thông tin trúng tuyển ngay trong thời gian mình đang phải đảm đương một số công tác trong sự kiện trọng đại của công ty và tôi nhận ra ngay vấn đề là: hạn chót của ngày nộp giấy tờ hoàn thành thủ tục cũng chính là ngày diễn ra sự kiện! Mọi chuyện đều trong tư thế vô cùng khẩn trương!

Để kịp thời hạn, tôi thức suốt đêm đầu tiên để tìm hiểu trình tự các thủ tục sẽ như thế nào và cần những tài liệu nào. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ hai ngày và tận dụng thời gian nghỉ trưa để gọi điện thoại trực tiếp đến trường đại học hiện tại của tôi cũng như Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc để làm rõ một thắc mắc. Ngay trong đêm đó, tôi cố gắng hoàn thành các công việc có thể làm trực tuyến được và lập danh sách đánh dấu kiểm tra, rồi nhanh chóng hoàn tất các bước còn lại vào ngày hôm sau. Cuối cùng thì nhờ việc đối phó kịp thời mà tôi cũng hoàn thành việc nộp giấy tờ đúng hạn.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

It is hard to say any claim about the future. Nevertheless, my goal after graduation is to get a Ph.D. study in order to complete my current research about beach debris. This research is also my master thesis but I dare say my master study time is just enough for taking just a few initial parts. I am fascinated with this research, fully aware of it and desire to accomplish it to the fullest. It would be great if I could continue it with my supervisor in my Ph.D. time.

Whether I have a good opportunity to stay in Taiwan longer, it will unquestionably happy for me. As mentioned, I like Taiwan due to my affection with the kind people here, my love with Taiwanese unique culture, my interest in Taiwanese cuisine and my passion for coastal science. However, I think should go back my country after that research, devote my knowledge to the next generation and promote the people about the quintessence of Taiwan. It would be extremely jubilant for me if I am able to contribute my efforts in promoting international research cooperation between Vietnam and Taiwan in the future.

(Vietnamese)  

Khó có thể nói trước điều gì cho tương lai. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi sau khi tốt nghiệp là được học tiếp lên tiến sĩ để hoàn thành trọn vẹn nhất công trình nghiên cứu về rác thải bãi biển mà tôi đang theo đuổi lúc này. Nghiên cứu này tuy đang là đề tài luận văn thạc sĩ của tôi nhưng tôi dám nói rằng chương trình học thạc sĩ của tôi chỉ đủ để thực hiện một số phần đầu của nghiên cứu. Tôi thật sự hứng thú với nghiên cứu này, hiểu sâu về nó và luôn mong có thể hoàn thành nó trọn vẹn nhất. Và sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu giáo sư hướng dẫn tôi hiện nay vẫn sẽ là người hướng dẫn tôi trong chương trình học nghiên cứu sinh.

Nếu tôi có cơ hội được ở Đài Loan lâu hơn thì thật là tốt. Như đã nói, tôi thích Đài Loan bởi tình cảm tôi dành cho những người dân tốt bụng tại đây, bởi tình yêu tôi dành cho văn hóa độc đáo tại đây, bởi sự quan tâm tôi dành cho ẩm thực tại đây và niềm đam mê của tôi đối với ngành khoa học đới bờ. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên về nước sau khi hoàn thành toàn bộ nghiên cứu trên, sau đó cống hiến kiến thức của mình cho thế hệ tiếp theo và quảng bá cho mọi người về tinh hoa của đáng quý của Đài Loan mà tôi đã gặp qua. Sẽ thật hạnh phúc nếu tôi có thể đóng góp những nỗ lực của mình trong việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa Việt Nam và Đài Loan trong tương lai.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

The answer is absolutely a lot. During the period of over a year in Taiwan, I have learned a lot about the knowledge of academic study, understanding of culture and soft skills. My current study is focused on one of the great global challenges and it is easy to apply in various marine areas. There is no doubt that it will surely help me in my future work as a coastal scientist. In addition, staying abroad means I have many good chances of learning a new language and interacting with local people. In my point of view, those opportunities are helpful in improving international affairs, personal behavior and handling of situations.

(Vietnamese)  

Câu trả lời là cực kỳ nhiều. Trong khoảng thời gian hơn một năm ở Đài Loan, tôi đã học được rất nhiều về kiến thức hàn lâm, hiểu biết về văn hóa và những kỹ năng mềm. Nghiên cứu hiện tại của tôi tập trung vào một trong những thách thức lớn trên toàn cầu và rất dễ áp dụng ở nhiều vùng biển khác nhau. Tôi chắc rằng nghiên cứu đó sẽ mang lại nhiều đóng góp cho công việc tương lai mà tôi đang hướng đến, trở thành một nhà khoa học đới bờ. Thêm vào đó, du học cũng có nghĩa là tôi có nhiều cơ hội tốt để học một ngôn ngữ mới và tương tác với người dân địa phương. Đối với tôi, điều đó giúp tôi có thêm nhiều mối quann hệ quốc tế, cải thiện kỹ năng biểu lộ và xử lý tình huống.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

The two attainments consisting of power up academic knowledge and learning a new language are those I am most proud of. My advisor asks me to do field trips every two months and they are such good occasions for me to pass theories into reality. Days over days, I earn a deeper understanding of them, and I can expound out the phenomena easier. Not only that, but I am also taught Chinese on the way going field trips by my partner and thanks to him, my pronunciation is quite good. Although my vocabulary is not plentiful, it is still enough for me for shopping and traveling in Taiwan.

(Vietnamese)  

Tăng cường kiến thức học thuật và học một ngôn ngữ mới là hai thành tựu mà tôi tự hào nhất. Cố vấn của tôi yêu cầu tôi thực hiện các chuyến thực địa hai tháng một lần và chúng là những dịp tốt để tôi áp dụng lý thuyết vào thực tế. Dần dần, tôi hiểu sâu hơn về chúng và tôi có thể giải thích các hiện tượng một cách dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, trên đường đi, tôi còn được anh cộng sự dạy tiếng Trung và nhờ có anh ấy mà phát âm tiếng Trung của tôi khá tốt. Mặc dù vốn từ vựng của tôi đến nay vẫn không phải là phong phú lắm nhưng nó vẫn đủ cho tôi mua sắm và đi du lịch ở Đài Loan.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

According to my experiences, the crucial thing that students who want to study abroad in Taiwan need to prepare is the language.

Language learning is cultural learning indeed. It is clear that the similarity in the language is the invisible thread that connects people together. A language is not difficult if we want to learn and moreover, most Taiwanese are friendly and always welcome foreigners to learn their language and culture. Culture is visible throughout the people like their behavior, their beliefs, their food, and so on. In my point of view, the best way to show respect to Taiwanese is by speaking their language.

On the other hand, such a large amount of Taiwanese just able to speak their mother language, which is Traditional Chinese. Therefore, international students should know how to speak at least some simple words in order to adapt to the new life easier, especially the initial period of time in Taiwan.

(Vietnamese)  

Theo kinh nghiệm của tôi thì điều thiết yếu nhất mà các sinh viên quốc tế muốn du học Đài Loan cần phải chuẩn bị đầu tiên chính là ngôn ngữ.

Học một ngôn ngữ cũng là học về văn hóa, thật vậy. Rõ ràng rằng sự tương đồng về ngôn ngữ kéo gần con người lại với nhau hơn. Một ngôn ngữ sẽ không khó học nếu chúng ta muốn học và hơn thế nữa, hầu hết người dân Đài Loan rất thân thiện và luôn sẵn lòng hỗ trợ cho những người ngoại quốc nào muốn học về văn hóa và ngôn ngữ của họ. Văn hóa có thể thấy được trong mỗi con người qua biểu cảm, tín ngưỡng, ẩm thực và một số điều tương tự. Dưới góc nhìn của mình, tôi cho rằng cách tốt nhất để bày tỏ sự tôn trọng đối với người dân Đài Loan chính là việc nói ngôn ngữ của họ.

Mặt khác, có một bộ phận không nhỏ người dân Đài Loan chỉ có thể nói tiếng bản xứ, đó là tiếng Trung phồn thể. Vì thế, ít nhất thì các sinh viên quốc tế cần phải biết cách nói một số từ vựng đơn giản để đáp ứng cuộc sống mới dễ dàng hơn, đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu khi mới đến Đài Loan.