新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Nguyen Thi My Dung / I-Shou University

From : Vietnam
Major : Master of Business Administration(IMBA)

 

91290904_535845447076554_6146749115754610688_n - THI MY DUNG NGUYEN.jpg
 

My full name is Nguyen Thi My Dung. I come from Ho Chi Minh city, south of Vietnam. I graduated from Foreign Trade University, HCM city campus with International Business Economics major. I had eight years working experience in banking industry. Then, I decided to quit job and started new journey as foreign student in Taiwan. Currently, I am pursuing International Master of Business Administration at I-Shou University in Kaohsiung. I always welcome changes and challenges because I think being stable for a long time makes me standstill. When flying to Taiwan, I bring my ukulele and play when I have free time. Staying in Kaohsiung around half year, I enjoyed every moment, sometime funny with friends and sometime being alone. Whatever, it also make me have more experience in this life.

Tên tôi là Nguyễn Thị Mỹ Dung. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, miền nam của Việt Nam. Tôi tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại của trường đại học Ngoại Thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng. Sau đó, tôi đã quyết định ngừng công việc và bắt đầu hành trình mới là trở thành du học sinh tại Đài Loan. Hiện tại tôi đang là sinh viên theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh của đại học I-shou tại thành phố Cao Hùng. Tôi luôn đón nhận những thay đổi và thử thách bởi vì tôi nghĩ rằng nếu cứ ổn định trong một thời gian dài đồng nghĩa với việc bản thân đang dậm chân tại chỗ. Khi bay sang Đài Loan, tôi mang theo cây đàn ukulele để có thể chơi khi tôi có thời gian rảnh. Trải qua nửa năm sống ở thành phố Cao Hùng, tôi đều tận hưởng từng giây từng phút, đôi khi vui vẻ cùng bạn bè nhưng cũng có lúc một thân một mình. Nhưng dù gì đi nữa, tất cả đều cho tôi thêm trải nghiệm trong cuộc sống này.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

When studying at university, I constantly hoped to have a chance to study abroad. Until now, that desire is still in my mind, even when I am currently having a stable and good position in my career path in this reputable bank. I had never thought that I would have further education in Taiwan until I unintentionally visited a Facebook page of a student who is studying there. I read and saw his video and blog sharing about studying in Taiwan and I got intrigued and found out more information about this. I realize that many top universities in Taiwan are highly ranked amongst universities all over the world through website www.webometrics.info . Although my university is highly ranked in Vietnam, I opt to choose a university with much more higher rating in the world for master program. In addition, Taiwan Government has good policy to encourage foreign students by giving many full or partial scholarships which enable studying in a good environment at an acceptable price. When searching on websites of universities, I see that the proportion of foreign students in many leading universities in Taiwan is around from 30% to 40%. That will give me a global learning environment. I feel very joyous and fortunate to meet and greet people coming from different background and cultures. I used to study Mandarin Chinese for nearly one year and a half when I was a sophomore in university and I joined a basic Chinese communication class at SHZ Center for six months last year. Studying in Taiwan gives me a chance to immerge myself into a country which speak totally in Chinese language. Therefore, that will be a great environment for me to learn and practice more about this language. Moreover, it is undeniable fact that Taiwan is a beautiful island with advanced infrastructure, transportation, medical and public health system and especially with similar culture and traditions to those of Vietnam.

(Vietnamese) 

Khi còn học đại học, tôi luôn mong rằng sẽ có cơ hội được đi du học. Cho đến bây giờ, mong muốn đó vẫn còn trong tâm trí tôi mặc dù tôi đang có một công việc ổn định và một vị trí tốt trong một ngân hàng lớn. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ học cao học tại Đài Loan cho đến khi tôi tình cờ lướt qua trang facebook của một bạn sinh viên đang học ở Đài. Tôi đã đọc và xem các video chia sẻ về việc học tập tại Đài Loan và tôi rất hứng thú tự mình tìm thêm nhiều thông tin. Tôi thấy rằng nhiều trường hàng đầu ở Đài Loan được xếp hạng rất cao trên thế giới thông qua trang web www.webometrics.info. Mặc dù trường đại học của tôi được xếp hạng cao ở Việt Nam nhưng tôi vẫn muốn chọn trường có xếp hạng tốt hơn trên thế giới cho chương trình học thạc sĩ. Bên cạnh đó chính phủ Đài Loan còn có chính sách rất tốt khuyến khích du học sinh bằng các học bổng toàn phần hoặc bán phần. Điều này tạo điều kiện cho du học sinh được học trong một môi trường tốt với mức chi phí có thể chấp nhận được. Khi tôi vào website của các trường đại học, tôi thấy tỷ lệ sinh viên nước ngoài trong các trường đại học hàng đầu ở Đài Loan chiếm khoảng 30% đến 40%, tạo cho sinh viên có một môi trường học tập quốc tế. Tôi sẽ rất vui và cảm thấy may mắn khi được gặp những người bạn đến từ những nền văn hóa khác nhau. Tôi từng học tiếng Trung gần một năm rưỡi khi còn là sinh viên năm 2 và năm ngoái tôi có tham gia lớp học tiếng Trung giao tiếp căn bản tại trung tâm SHZ trong vòng 6 tháng. Học tập tại Đài Loan, tôi sẽ có cơ hội hòa mình vào môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Trung. Đó chính là môi trường tuyệt vời cho tôi học và thực hành ngôn ngữ này nhiều hơn. Ngoài ra, Đài Loan cũng được biết đến là một hòn đảo xinh đẹp với cơ sở hạ tầng, giao thông, hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y tế khá tiên tiến và đặc biệt là nền văn hóa và truyền thống có tính tương đồng với Việt Nam.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

I am studying International Master of Business Administration in which all the courses are taught by English. The most I enjoyed in my study is that I have chance to study with many friends from many different countries such as Thailand, Indonesia, Malaysia, Mongolia, France and Uzbekistan. My lecturers also have different nationalities. Therefore I have chance to learn how to interact with different kinds of people in many situation contexts, how to eliminate prejudices because of cultural barriers, how to build a long-term relationship for professional purpose and for international, borderless friendship as well. I think it is also a positive thing if you have something in which you are good at, and you share it with other people to enrich what you already had in yourself. “Learning-sharing-networking-leading” are four valuable elements that I will learn from this program and this learning environment.

(Vietnamese) 

Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế tôi đang học được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều mà tôi cảm thấy thích thú nhất là tôi có cơ hội học tập với các bạn từ nhiều quốc gia khác nhau như Thái Lan, Inđô, Mã Lai, Mông Cổ, Pháp và U-zơ-bê-ki-xtan. Các giảng viên cũng mang nhiều quốc tịch khác nhau. Vì vậy tôi có cơ hội học cách giao tiếp với nhiều người trong nhiều bối cảnh khác nhau, dần dần tôi có thể loại bỏ những định kiến do khác biệt về văn hóa, tôi học được cách xây dựng mối quan hệ lâu dài vì mục tiêu nghề nghiệp hay xây dựng tình bạn không biên giới. Thật là tích cực nếu bạn giỏi về lĩnh vực nào đó và bạn muốn chia sẻ cho những người khác để củng cố thêm giá trị cho bản thân bạn. “Học tập-chia sẻ-kết nối-dẫn đầu” là bốn giá trị mà tôi cho rằng tôi sẽ học được từ chương trình và từ môi trường học tập này.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

Having finished one semester of IMBA program, I recognized there are some differences between studying in my home country and in Taiwan. Firstly, I and most of student don’t hesitate to raise the question for the problem that we haven’t understood. I feel comfortable to ask the teacher repeat that ideas or explain something if I didn’t catch it. In my home country, many students are more passive because they afraid of judging from other people when they raise a simple question. Secondly, the number of student in class in Taiwan is commonly less than in Vietnam. Therefore, students have more chances to communicate with lecturer and discuss in small group in class. Thirdly, universities in Taiwan are wider and fully equipped with modern and necessary facilities which make students easier to access studying tools or follow information from class. Finally, universities in Taiwan create a dynamic environment for students to join many charity or volunteer activities and culture exchange. I think for those reasons, Taiwan is a good environment for foreign students.

(Vietnamese)  

Tôi đã hoàn thành được một học kì của chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế và tôi nhận thấy có vài sự khác biệt giữa việc học tại Việt nam và Đài Loan. Thứ nhất là tôi cũng như hầu hết các sinh viên khác có thể mạnh dạn đặt câu hỏi cho một vấn đề nào đó mà chúng tôi chưa hiểu rõ. Tôi cảm thấy thoải mái khi yêu cầu giáo viên có thể nói lại hoặc giảng giải điều gì đó mà tôi còn lấn cấn. Ở nước tôi, nhiều sinh viên vẫn còn thụ động vì họ sợ bị đánh giá khi đặt những câu hỏi đơn giản. Khác biệt thứ 2 là số lượng sinh viên trong lớp học ở Đài Loan thông thường ít hơn ở Việt Nam. Vì vậy sinh viên có thêm nhiều cơ hội giao tiếp với giảng viên và thảo luận theo nhóm nhỏ. Điều khác biệt thứ 3 là các trường đại học ở Đài Loan rộng hơn và được trang bị thiết bị hiện đại và cần thiết, giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các công cụ học tập và theo dõi thông tin từ lớp học. Cuối cùng là các trường đại học ở Đài Loan tạo môi trường năng động cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện và trao đổi văn hóa. Tôi cho rằng với những lý do nêu trên, Đài Loan là môi trường học tập tốt cho sinh viên nước ngoài.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

It is easy to find information and apply to study in Taiwan by myself. Therefore, the greatest challenge I maybe faced when applying to study here is that how to write an outstanding and impressive motivation letter. I need to draw a structure what I want to write first and think about some ideas. After that, I start to connect many ideas to write a complete essay. I read again many times and check grammar and typo. I think about my essay a lot and when I have new interesting ideas, I immediately add to my essay. When I feel it better, I ask my close friend who studied and lived in USA for 6 years help me to correct my essay base on my content and ideas. After I feel everything is totally perfect, I start to prepare other documents to apply for chosen universities.

(Vietnamese)  

Không quá khó để tôi tìm kiếm thông tin và nộp đơn du học tại Đài Loan. Vì vậy, với tôi thử thách lớn nhất là làm sao để viết thư bày tỏ nguyện vọng sao cho thật ấn tượng. Tôi cần lập dàn bài trước tiên và lên ý tưởng. Sau đó, tôi bắt đầu kết nối nhiều ý tưởng lại với nhau để viết một bài luận hoàn chỉnh. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả. Tôi đã nghĩ về bài luận rất nhiều và khi tôi có ý tưởng mới, tôi liền viết thêm vào bài. Khi tôi cảm thấy bài luận đã tốt hơn, tôi nhờ một người bạn thân từng sống và học tập tại Mỹ 6 năm giúp tôi sửa bài luận cho hoàn chỉnh hơn dựa theo nội dung và ý tưởng của tôi. Sau khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn chỉnh, tôi bắt đầu chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác để nộp đơn vào các trường đại học đã chọn.

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

My short term goal is to become a funding analyst. Therefore, I need to hone my financial knowledge, especially in technical analysis. Fundamental research can only tell you what to buy, technical analysis will tell you when to buy. I also need to expand my marketing and general management knowledge and broaden my cultural horizons to better lead in Vietnam’s increasingly international market. I strongly believe my short term career goals can be accomplished through the educational and networking opportunities provided by an IMBA program. The perspective, knowledge and exposure I will take away from university not only allow me to progress in my career, but also prepare me to serve my company in the best way possible. My long term career is to become a Fund Manager in the next five years. At that time, with more than twelve years of working experience and knowledge in finance, banking sector, higher position in a company and IMBA degree, I can become a part-time lecturer in an education institute to share my knowledge and experience to learners on the evening weekday and weekend. After finishing this program, I will back to my home country to complete my short term goal and long term goal. I strongly desire that with the knowledge and experiences gained, I will devote the most of myself to the development of Vietnam in general and finance field in particular to boost up our economy with great progress.

(Vietnamese)  

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành chuyên viên nguồn vốn. Vì vậy tôi cần tích lũy kiến thức về tài chính đặc biệt là phương pháp phân tích kỹ thuật. Nghiên cứu cơ bản cho bạn biết rằng nên mua gì nhưng phân tích kỹ thuật sẽ cho bạn biết khi nào nên mua. Tôi cũng cần mở rộng kiến thức về các lĩnh vực như tiếp thị, phương thức quản lý cũng như nâng cao hiểu biết về văn hóa để có thể hòa nhập hơn vào thị trường ngày càng được quốc tế hóa tại Việt Nam. Tôi tin rằng mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn của tôi có thể đạt được thông qua chương trình đào tạo và cơ hội kết nối có được từ chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế. Kiến thức mà tôi học được từ trường đại học không những giúp tôi phát triển nghề nghiệp mà còn giúp tôi nền tảng để có thể làm việc một cách tốt nhất. Mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của tôi là trở thành giám đốc nguồn vốn trong vòng 5 năm tới. Khi đó, với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc và kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giữ vị trí cao trong công ty và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, tôi có thể xin làm giảng viên tại một cơ quan giáo dục để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các học viên vào buổi tối hoặc những ngày cuối tuần. Sauk hi hoàn thành chương trình này, tôi sẽ về nước để có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn mà bản thân đã đặt ra. Tôi thật sự mong rằng với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, tôi có thể cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng góp phần phát triển nền kinh tế.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

Although I study my IMBA program by English, I also register Mandarin Course in university to improve my foreign language. I am studying Intermediate Chinese Class now and I think after graduating, I can communicate Chinese quite fluently. At that time, I can speak well three languages which is English, Chinese and my mother tongue language Vietnamese. That will be a bright point in my profile because nowadays, Chinese and English are the most popular in the world. Besides, during more than 2 years living in foreign country, through my experience, I made myself more dynamic and independent. I also create many international friendship to widen networking. Those positive values will certainly benefit to my future career.

(Vietnamese)  

Mặc dù tôi học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh, nhưng tôi cũng đăng ký lớp học tiếng Trung trong trường để cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình. Hiện tại tôi đang học lớp tiếng Trung trung cấp và tôi hi vọng rằng sau khi tốt nghiệp, tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Trung trôi chảy hơn. Khi đó, tôi có thể giao tiếp tốt 3 ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng mẹ đẻ. Điều này sẽ làm hồ sơ tôi nổi bật hơn vì ngày nay tiếng Trung và tiếng Anh là hai ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, sống ở nước ngoài giúp tôi trở nên năng động và độc lập hơn. Tôi cũng xây dựng các mối quan hệ bạn bè quốc tế. Những giá trị tích cực này chắc chắn sẽ giúp ích cho công việc tương lai của tôi.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

Honestly, during the time studying bachelor degree in Foreign Trade University in Vietnam, I rarely was responsible for making power point file my team’s presentation. I always was the person who present. During working in banking industry, my job was not really related to making presentation or report with power point. That’s why I was not really confident to make power point file by myself. I remember in the first day of class, a lecturer asked all students do a personal introduction and present in front of class. At that time, I feel pressure because I know my weakness and this time I need to do by myself. It is not team work so I cannot divide other team member will be in charge of ppt file and I will be responsible for presenting. I start to search how to make impressive power point file online and try to do it. Finally, I think I did have a good presentation and then, I don’t feel lack of confidence when I need to make individual presentation any more. I think this is my most important achievement I got during my first semester in Taiwan.

(Vietnamese)  

Trong quá trình học đại học ở Việt Nam, tôi rất ít khi chịu trách nhiệm làm file power point trình chiếu khi thuyết trình nhóm. Tôi luôn là người được phân công thuyết trình trước lớp. Trong quá trình làm việc tại ngân hàng, công việc của tôi cũng không thực sự cần phải thuyết trình hay báo cáo bằng power point. Vì vậy tôi thật sự lo lắng nếu như phải tự mình làm file power point để thuyết trình. Tôi nhớ lại trong ngày đầu tiên đi học, một giáo sư yêu cầu các sinh viên làm một bài giới thiệu bản thân và thuyết trình trước lớp. Lúc đó tôi thấy hơi áp lực vì tôi biết điểm yếu của mình và lần này là tôi phải tự làm một mình. Đây không phải là làm theo nhóm nên tôi không thể phân công công việc làm file trình chiếu cho bạn khác và công việc thuyết trình cho bản thân mình. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm cách làm một file trình chiếu ấn tượng và cố gắng làm theo. Cuối cùng tôi nghĩ tôi đã làm được một bài thuyết trình khá tốt và khi đó, sự thiếu tự tin khi phải làm bài thuyết trình cá nhân cũng biến mất. Tôi nghĩ đây là thành tựu quan trọng mà tôi đạt được trong học kì đầu tiên tại Đài Loan.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

I realize that there are two different teaching method in Taiwan. Some universities teach students base on mostly theoretical method through textbook but other universities want to teach more practically to equip the student certain skills. The most important thing for a foreign student is that they must know exactly what they want to do. I see many students start to study in a university and after that they want to change to another university because they are not pleasant with the way this university taught. For example, I used to work for 8 years, so I prefer to study theory more than practice. I don’t need to practice how to make presentation by English or how to do teamwork. One time, when studying a subject at university in Taiwan, I can link it to my working experience which is at that time I didn’t understand why my boss did like this, but now I can understand. It makes me feel useful when I study theoretically. But some students who never have working experience or just graduate university, they don’t want to study theory anymore. They want to study something practical to increase their skills such as being confident to speak English, presenting or working in group. That’s why they are not interested in teaching base more on theory. Therefore, I advise before come to Taiwan to study, finding out deep information and know exactly what you want to do. Know yourself clearly will make you have a good choice and save your time.

(Vietnamese)  

Tôi thấy rằng có hai phương pháp dạy khác nhau ở Đài Loan. Một số trường đại học dạy dựa theo sách giáo khoa nên mang tính lý thuyết nhiều hơn, một số trường khác dạy theo thực tế nhiều hơn nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cần thiết. Đối với sinh viên nước ngoài, điều quan trọng là phải biết chính xác mình mong muốn điều gì. Tôi thấy rằng nhiều sinh viên bắt đầu học ở một trường đại học, sau đó họ muốn chuyển sang một trường khác bởi vì họ không hài lòng với phương pháp giảng dạy của trường. Như tôi đã đi làm 8 năm, tôi lại thích học lý thuyết hơn là thực tế. Tôi thấy mình không có nhu cầu luyện tập thuyết trình bằng tiếng Anh và làm việc nhóm. Có một lần khi đang học một môn ở trường, tôi có thể liên kết lý thuyết với kinh nghiệm làm việc của tôi mà tại thời điểm đó tôi đã không hiểu tại sao sếp tôi lại làm theo cách đó, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu được. Tôi thấy học lý thuyết có ích cho bản thân hơn. Tuy nhiên, một vài sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc hoặc chỉ mới tốt nghiệp đại học, họ không muốn học lý thuyết thêm nữa. Họ muốn học một cái gì đó thực tế hơn để cải thiện kỹ năng như tự tin nói tiếng Anh, thuyết trình hay làm việc nhóm. Đó là lý do họ không cảm thấy hứng thú với việc dạy dựa trên lý thuyết. Vì vậy tôi khuyên các bạn trước khi đến Đài Loan du học, hãy tìm hiểu kĩ thông tin và biết chính xác bản thân mình muốn gì. Hiểu rõ bản thân sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn đúng đắn và tránh lãng phí thời gian.