新南向國家學生心得分享

想知道國際學生們對於在臺灣唸書有什麼想法和感受?您一定要聽聽他們的故事。

Nguyen Thi Mai Huong/ China Medical University

From : Vietnam
Major : International Master Program in Acupuncture

1.jpg 

My name is Huong Nguyen, I am from Ho Chi Minh City, Viet Nam. I came to Taiwan since 2018 August to be a graduate student in the Acupuncture Department from the International Master’s Program. As an undergraduate at the University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, I led a
project which focused on neuro-acupuncture involving auricular acupuncture, now I am also starting to learn and conduct advanced research about neuro-acupuncture. Besides school time, I am an intern doctor in China Medical University’s Hospital, I also spend time on extracurricular activities, and devote my free time to do volunteer work with my friends.

Mình tên là Nguyễn Thị Mai Hương, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mình đến Đài loan từ tháng 8 năm 2018 để học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Châm cứu khoa Châm cứu quốc tế.
Khi còn là sinh viên tại trường Đại học Y Dược ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu về châm cứu Nhĩ châm, và hiện tại mình đang học tập và nghiên cứu về Thần kinh châm cứu học. Ngoài giờ học tại trường, mình còn là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc, Đài Trung. Mình cũng dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá và các hoạt động tình nguyện cùng các bạn của mình.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. What made you decide to study in Taiwan?

(English)

In recent years, the co-operation between Taiwan and Vietnam has witnessed a significant increase in the development of cultural and educational exchanges. In addition, the culture and climate condition similar to Viet Nam, which makes Taiwan be the most ideal place for studying.
According to my knowledge, Taiwan’s University provides optimal conditions such as modern laboratories, cutting-edge facilities, and progressive systems in libraries. And it is literally not upset me when I first came to China Medical University, I really surprised and enjoy the advanced environment and research techniques here. Furthermore, the MOE Taiwan Scholarship offering the full scholarship with monthly allowances is the best choice for me to focus better on my studying without worrying about financial problems.

(Vietnamese) 

Những năm gần đây, sự hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam ngày càng phát triển trong việc giao lưu văn hoá và giáo dục. Thêm vào đó, những nét tương đồng về nền văn hoá và khí hậu giữa hai quốc gia là yếu tố giúp Đài Loan trở thành một trong những đất nước lý tưởng để học tập. Dựa vào sự tìm hiểu của mình, các trường đại học tại Đài Loan cung cấp những điều kiện tối ưu như phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến, và hệ thống thư viện tiến bộ. Khi lần đầu đặt chân đến trường Đại học Y khoa Trung Quốc, mình đã rất ngạc nhiên và thích thú với môi trường cũng như các thiết bị nghiên cứu tiên tiến tại đây. Hơn nữa, học bổng toàn phần từ Bộ Giáo Dục Đài Loan đã hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí hàng tháng chính là cơ hội tuyệt vời để mình có thể hoàn toàn tập trung vào việc học tập và nghiên cứu mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính.

 

2.  Briefly tell us about the program you are studying. What subjects are you studying? What have you enjoyed the most in your studies?
(English)

I am studying a master program in acupuncture and conducting the research project related to neuroscience and immunology, which brings about a huge amount of advanced knowledge for me. When I first joined in my laboratory, the most attractive things are developed lab techniques including modern bioscience machine, advanced system and method for up to date research in various diseases. In addition, my professor and lab assistant taught me to do some recent kinds of experiments which I have never done before. Working and learning with other students from different countries in these professional environments is such a wonderful experience that I would never have before. I can study not only about science knowledge but also have great learning about the diverse culture around the world.   

(Vietnamese) 

Hiện tại, mình đang học chương trình thạc sĩ châm cứu và thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến thần kinh và hệ miễn dịch học, việc này đem lại cho mình một lượng kiến thức rất lớn. Từ khi mình bắt đầu công việc tại phòng thí nghiệm, điều hấp dẫn mình nhất là các thiết bị thí nghiệm hiện đại như thiết bị y sinh, hệ thống và phương pháp nghiên cứu tiên tiến trong rất nhiều bệnh lý. Thêm vào đó, Giáo sư và trợ lý phòng thí nghiệm đã dạy mình làm các thí nghiệm mà mình chưa từng được làm khi còn học đại học. Làm việc và học tập với các sinh viên quốc tế trong một môi trường chuyên nghiệp thực sự là một trải nghiệm mới tuyệt vời, vì mình không chỉ có thêm kiến thức khoa học mà còn được học hỏi về các nền văn hoá khác nhau.

3. How does studying in Taiwan compare with studying in your home country (e.g., teaching quality, environment, school equipment, facilities, etc.)?

(English)

China Medical University gives me the opportunity to study in an excellent environment to have an advanced knowledge of acupuncture, I could also approach optimal conditions such as modern laboratories, cutting-edge facilities, and progressive systems in library to access to most of the high-quality journals and database, which is still a big limitation in Vietnam. I was taught to know how to apply modern techniques into traditional medicine research and treatment. Furthermore, I can also easily find out a new edition of the book in online list of our library, which brings about convenience and time-saving for students. Besides that, the animal studies are common around Taiwan’s university while it is insufficient in Viet Nam because of lacking Government’s grant. Therefore, studying in Taiwan give us a chance to actualize our research models in animals before using for patients.

(Vietnamese)  

Trường đại học Y khoa Trung Quốc đã mang đến cho mình môi trường học tập lý tưởng để học hỏi những kiến thức chuyên sâu trong châm cứu. Mình cũng được tiếp cận với những điều kiện tối ưu như phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến, hệ thống thư viện kết nối với những bài báo nghiên cứu khoa học và nguồn dữ liệu chất lượng, đây cũng là một trong những giới hạn lớn tại Việt Nam hiện nay. Mình đã được dạy cách ứng dụng những phương tiện hiện đại này vào nghiên cứu và điều trị trong y học cổ truyền.
Thêm vào đó, mình có thể dễ dàng truy cập vào những phiên bản sách mới nhất từ thư viện điện tử của trường, điều này mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho sinh viên. Bên cạnh đó, so với ở Việt Nam, việc nghiên cứu trên mô hình động vật được áp dụng phổ biến hơn rất nhiều ở các trường đại học tại Đài Loan. Do đó, việc học tập tại Đại Loan mang đến cho chúng mình cơ hội thực hiện các nghiên cứu trên động vật trước khi điều trị cho bệnh nhân.

4.  What has been the greatest challenge you faced in applying to study in Taiwan? How did you overcome this challenge?

(English)

As for me it not so hard because I just do step by step as the instruction, but I think the greatest challenge is to apply for the MOE Taiwan Scholarship which offered the full scholarship with monthly allowances. I have to apply for university and scholarship simultaneously so I have to prepare more documents which make me confuse a little. At that time I sent wrong application form but I finally can correct it thanks to scholarship staffs who replied my email and helped me to complete it even they have lots email to reply and working tasks to be complete.

(Vietnamese)  

Thật ra mình không gặp quá nhiều khó khăn vì mình  được hỗ trợ và hướng dẫn rất cụ thể. Tuy nhiên với mình trở ngại lớn nhất là khi đăng kí học bổng toàn phần của Bộ Giáo Dục Đài Loan. Cùng một lúc mình phải gửi đơn xin được học ở trường và đơn xin học bổng, vì vậy việc chuẩn bị nhiều văn bản và giấy tờ làm mình cảm thấy lo lắng. Lúc đó, mình còn gửi nhầm bản đăng kí học bổng, tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các nhân viên tại Văn phòng Giáo dục Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh mình có thể chỉnh sửa và đã hoàn thành đơn đúng hạn. 

5.  What do you plan to do after you have finish your studies in Taiwan? Would you like to stay in Taiwan?  Why? 

(English)

After finishing my Master’s degree course at China Medical University, I hope I can devote my knowledge and experience to my next generation, and conduct further researches in acupuncture when I return to my country. In addition, I also want to work in international cooperation team in hospital or medical university in Viet Nam to develop the co-operation between Taiwan and Vietnam especially in educational exchanges and medical aid. I would like to contribute my ability to organize more and more conferences about medical research especially in Traditional Chinese Medicine and to invite more Taiwanese honor professors to join in, to visit Viet Nam, to help develop our medical systems.

(Vietnamese)  

Sau khi hoàn thành  khoá học thạc sĩ tại Đại học Y khoa Trung Quốc, mình mong muốn quay trở về Việt Nam để tiếp tục công việc nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành châm cứu, điều này giúp mình thực hiện nguyện vọng cống hiến kiến thức và kinh nghiệm cho những thế hệ trẻ. Thêm vào đó, mình cũng mong muốn được làm việc trong nhóm hợp tác quốc tế của bệnh viện hoặc trường đại học Y khoa tại Việt Nam để thúc đẩy phát triển sự hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam đặc biệt trong giao lưu giáo dục và hỗ trợ y tế. Mình cũng mong muốn đóng góp năng lực của mình để tổ chức nhiều hội thảo về y tế đặc biệt trong lĩnh vực Y học cổ truyền. Mình sẽ trân trọng kính mời các giáo sư Đài Loan tham gia các buổi hội thảo để họ có thể tham quan và giúp đỡ phát triển hệ thuống y tế của Việt Nam.

6.  How do you think studying in Taiwan can benefit you in your future career?

(English)

6 months studying in Taiwan I realize that the study programs and all of the Taiwanese professors not only help me to enrich my medical knowledge but also give me chance to develop my clinical skills as well as social skills. When I started my project, I learn how to create research planning, manage time effectively, gain self-sufficiency and learn how to think on my feet.
Moreover, I have more opportunities to practice oral presentation skill, language (both Chinese and English), which helps me develop cross-cultural communication and be more confident than previous time whenever I have to report in class. Also, I can make friends much more easily with international students, which means I can extend my relationship with foreign colleagues for future cooperation.

(Vietnamese)  

Sau 6 tháng học tập tại Đài Loan, mình nhận ra chương trình học và các giáo sư không chỉ giúp mình tăng thêm kiến thức y khoa mà còn đem đến cho mình cơ hội để phát triển kĩ năng lâm sàng và kĩ năng xã hội. Từ khi mình bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mình học cách lên kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả, và khả năng suy nghĩ độc lập. Hơn nữa, mình có nhiều cơ hội để thực tập kĩ năng thuyết trình, kĩ năng ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Hoa và tiếng Anh), những điều này giúp mình phát triển khả năng giao tiếp xuyên văn hoá và trở nên tự tin hơn mỗi khi mình cần phải báo cáo trong lớp. Mình cũng có thể kết bạn dễ dàng hơn với các sinh viên quốc tế khác, điều này sẽ giúp mình mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp nước ngoài cho những sự hợp tác trong tương lai.

7.  What do you see as your key achievements during your studies in Taiwan?

(English)

I believe that meeting new friends from other countries, learning advanced knowledge, improving communication skill and being mature than ever are my biggest achievements when I studying in Taiwan.

(Vietnamese)  

Mình tin rằng việc gặp gỡ bạn bè từ các quốc gia khác, học hỏi những kiến thức chuyên sâu, cải thiện khả năng giao tiếp, và trở nên trưởng thành hơn chính là những thành tựu to lớn nhất mà mình đạt được khi học tập tại Đài Loan.

8. What advice do you have for other foreign students who may want to come to Taiwan to study?

(English)

You can never understand one language until you understand at least two.” – Geoffrey Willans. Despite you will study in English or Chinese, when you come to Taiwan you can learn and practice both. And, you should enjoy the different environment, foods, lifestyle, etc… when you are here because it represents the national culture. Moreover, it is really safe in Taiwan even at night time so you also should visit some famous night market near your university. I have never gone hiking before but when I come to Taiwan my first activity was hiking which most common activity of Taiwanese irrespective of age. Taiwan has many mountains and trails for hiking so you should try at least one time, as they are safe and gorgeous. 

(Vietnamese)  

Geoffrey Willans đã nói “Bạn sẽ không bao giờ hiểu một ngôn ngữ, cho đến khi bạn biết ít nhất hai thứ tiếng”. Bất kể bạn sẽ chọn học bằng tiếng Anh hay tiếng Hoa, khi bạn đến Đài Loan bạn có thể học và luyện tập cả hai. Và bạn nên trải nghiệm những khác biệt về môi trường, nền ẩm thực, phong cách sống… khi bạn ở đây bởi vì nó đại diện cho nền văn hoá quốc gia. Thêm vào đó, Đài Loan rất an toàn ngay cả vào buổi tối nên bạn có thể ghé thăm các khu chợ đêm nổi tiếng gần trường đại học của bạn. Trước đó, mình chưa bao giờ đi leo núi, nhưng khi đến Đài Loan, hoạt động ngoài trời đầu tiên của mình là leo núi, đây cũng là hoạt động phổ biến nhất của người dân Đài Loan bất kể mọi lứa tuổi.  Đài Loan có rất nhiều ngọn núi đẹp với những đường leo núi an toàn mà bạn nên thử ít nhất một lần.